Společně proti leukémii

V sobotu 7. dubna 2018 se v Holubově před obecním úřadem uskutečnila již tradiční skautská charitativní akce, letos opět na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně. Skauti zde pro návštěvníky otevřeli charitativní kavárnu, ve které nabízeli domácí zákusky, kávu, čaj i limonádu. Kromě kavárny byl připraven také jarmark, kde se prodávaly šperky z plstě, filcu či fima, plátěné tašky a mnoho dalšího. Děti se mohly pobavit na sportovních a tvořících stanovištích a v neposlední řadě se účastnit charitativního běhu (až) na dřeň.

Veškerý vybraný obnos z akce byl odeslán na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně. Byly jsme velmi mile překvapeni množstvím návštěvníků, kteří s námi přišli strávit slunečné odpoledne a přispět zároveň na dobrou věc. Díky nim bylo na konto nadace odesláno neuvěřitelných 36 812 Kč! Všem přispěvatelům velmi děkujeme. Naše poděkování patří také firmě AGRIO MZS s.r.o., která nám poskytla výbornou kávu, čaj a materiální zázemí pro kavárnu, dále obci Holubov, která nás v pořádání akce podporuje a také všem, kteří ochotně napekli zákusky či nabídli své výrobky na jarmark.

Transplantaci kostní dřeně absolvuje v České republice ročně několik set pacientů. Z toho 75 % dárců krvetvorných buněk je od nepříbuzného dobrovolného dárce. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se “jeho” dárce kostní dřeně nenajde. Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat! Díky Vaší pomoci se podařilo přesáhnout hranici 75-ti tisíc dobrovolných dárců registrovaných v Českém národním registru dárců dřeně. Dále je díky Vaší pomoci dlouhodobě podporován výzkum nových možností léčby leukémie, je nakupováno potřebné vybavení na hemato-onkologická oddělení a v neposlední řadě je pomáháno pacientům a jejich rodinám.

Za získanou částku (36 812 Kč) bude vyšetřeno 26 potenciálních dárců kostní dřeně.  Vstupní vyšetření neplatí žádná zdravotní pojišťovna a nadace získává tyto prostředky od soukromých subjektů. Děkujeme všem, kteří přispěli či se na akci jakkoliv jinak podíleli. Děkujeme, že pomáháte!